כנסי העבר

הכנסים שהיו...

Confronting the Past and Accepting Accountability in the International Arena

במהלך ששת העשורים האחרונים התפתח חקר השואה לשני כיוונים מובחנים: חקר מבצעי הפתרון הסופי מצד אחד, וחקר מאפייני הקיום והתגובה  של הקורבנות מן הצד השני.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive