ימי עיון וסדנאות

במסגרת האירוע יציינו גם את צאתם לאור של הספרים:

חייקה קלינגר: אליכם אני כותבת, היומנים המקוריים, בנדין 1943 ו- סווק אוקונובסקי: 'פגישה בסמארה': יומנו של מסתתר יהודי בוורשה.

The seminar deals with the German-Israeli diplomacy, through the visits and missions of intellectuals and diplomats, and with the complex relations between the two countries in the 1950s, 1960s, and 1970s

סדנה משותפת לאוניברסיטת תל-אביב ולאוניברסיטת מרילנד, קולג' פארק. מטרת הסדנה לעורר דיון מחקרי שיוביל לבחינת השאלות: כיצד תפסו נציגיה של מדינת ישראל את החברות ומערכות הפוליטיקה האירופאיות? וכיצד ראו דיפלומטים אירופאיים, הן בעת מילוי תפקידם בישראל והן מבירותיהם, את מדינת ישראל?

The lecture is a history of the antagonism to Israel from the late 1960s to the end of the Cold War in 1989-90.

The goal of this workshop is to scrutinize survivors’ memoirs for expressions of betrayal, to contextualize the reality of endemic betrayal in light of the recent scholarship on neighbors...

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive