העברת ספר להשאלה מוגבלת

טופס זה מיועד לסגל המרצים המעונינים להעביר ספר/ים להשארה מוגבלת ולהגביל את זמן ההשאלה. 
רשימות קריאה ניתן להעביר גם באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת: Cen_C@tauex.tau.ac.il

פרטי המרצה

 

פרטי הספר

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive