קיטלוג, שירותי מטא-דאטא ושירותים טכניים

מחלקת מיון וקיטלוג כוללת את המדורים הבאים:

מדור קיטלוג לועזי

צוות המדור מקטלג ספרים, כתבי עת וחומר לא ספרי, מוסיקה, חומר אלקטרוני ואתרי אינטרנט בכל השפות, פרט לאלה הכתובים באות עברית ובאות ערבית.

הקטלוג התבצע בהתאם לתקן הבינלאומי AACR2 עד אפריל 2014, והחל מאפריל 2014 על פי כללי RDA

 

מדור קיטלוג עברי

הצוות מקטלג ספרים, כתבי עת וחומר לא ספרי, מוסיקה, חומר אלקטרוני ואתרי אינטרנט בכל הנושאים הכתובים באות עברית, יידיש, לדינו וערבית יהודית.

 

מדור ערבית

צוות המדור מקטלג וממיין ספרים, כתבי עת וחומר לא ספרי, מוסיקה, חומר אלקטרוני ואתרי אינטרנט בשפה הערבית. בעיקר בתחומים: אסלאם, בלשנות ערבית, היסטוריה של המזרח התיכון וספרות ערבית.

כמו כן, אחראי המדור לפיתוח האוסף בתחומים הנ"ל בשיתוף עם החוג לשפה וספרות ערבית והחוג להיסטוריה של המזרח התיכון. 

 

מדור מיון

צוות המדור ממיין ונותן כותרות נושאים לכל הספרים, כתבי העת והחומר הלא ספרי בכל השפות (פרט לערבית), הנרכשים בספרייה.

הנושאים מוגדרים על פי מערכת כותרות הנושאים של ספריית הקונגרס Library of Congree Subject Headings

שיטות המיון:

1. שיטת המיון העשרוני של דיואי, לכלל הספרים וכתבי העת.

2. שיטת שלום, למיון במדעי היהדות וארץ ישראל.

3. שיטת המיון של ספריית הקונגרס, למיון ספרים במוסיקה.

4. אוסף וינר, ממוין לפי שיטה פנימית שפותחה ע"י הספרנים המטפלים באוסף.

שיטות המיון השונות מסווגות את הספרים על פי נושאים, ובהתאם לכך מסודרים הספרים על המדף.

 

טיפול טכני

באחריות גולדה סוויד.

הזמנה והדבקה של תווית סימן הספר ותווית הברקוד.

העברת ספרים לכריכה.