מדריך לסגנון שיקגו – מהדורה 17

מידע כללי ומבנה המדריך

 

ASTERIK מדריך זה כולל הנחיות בנוגע לרישום הפניות כמראי מקום למקורות ביבליוגרפיים שונים בהם נעשה שימוש בעבודות מחקר לכל סוגיהן (מסמינר ועד דוקטורט) באנגלית ובעברית, תוך פירוט מלא ככל האפשר באשר לתרחישים שונים בנוגע לכל פריט.

 

ASTERIK חלקו הראשון של המדריך כולל שלושה מדריכים בסיסיים:

1. מבנה בסיסי: מרכיבים עיקריים של הפנייה בהערה ובביבליוגרפיה

2. הפניות חוזרות ומרובות: אופן ביצוע ההפניות בפועל בהערות וחזרה על מקור שכבר הוזכר

3. מדריך מהיר: דוגמאות לשלושת הפריטים העיקריים בהם נעשה שימוש התדיר ביותר בהערה במופע הראשון ובאזכור חוזר בהערה אחרת (ברצף או שלא ברצף) ובביבליוגרפיה

 

מומלץ לקרוא את כל שלושת המדריכים הבסיסיים נוסף על ההנחיות הכלליות, כדי להתוודע למבנה של סגנון שיקגו ולאופן השימוש בו וגם משום שאלו מכילים מידע נוסף ודגשים ספציפיים חשובים בנוגע לכל מרכיב מידע בהפנייה.

 

ASTERIK חלקו השני של המדריך כולל את ההנחיות לסוגי המקורות השונים, עם התייחסויות ספציפיות לכל סוגי התרחישים השונים.

המידע מאורגן בצורה הבאה:

1. בראש תופיע מספר ההנחייה >> (בגופן מודגש) המקורית במדריך שיקגו עם קישור (דורש התחברות למערכת)

2. דגשים כלליים

3. סדר רישום פריטי המידע עבור פריט בעברית ובאנגלית (תמיד מודגש בצהוב)

4. דוגמאות בהתאמה

 

 

מדריכים בסיסיים

 

מסנה בסיסי הפנייה למקור וביבליוגרפיה הפניות חוזרות ומרובות מדריך מהיר ספר פרק מספר מאמר

 

 

סוגי המקורות השונים

 

 


 

תרגום ועריכה: צח בן יוסף

למידע נוסף, ניתן לפנות למדור יעץ והדרכה

ASTERIKASTERIKASTERIK

עדכון אחרון: פברואר 2024