כלי חיפוש

כלי חיפוש ויעץ   כלי חיפוש ויעץ    חומרי לימוד בספרייה


איתור חומרים בספרייה ומחוצה לה מתבצע באמצעות מערכת חיפוש ממוחשבת, קטלוגים מאוחדים, מאגרי מידע ועוד. 

צוות מיומן של ספרנים ומידענים עומד לרשות הסטודנטים, הסגל והמבקרים בספרייה לייעוץ, הנחיה וסיוע באיתור מידע.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive